Zajęcia artystyczne

Zajęcia artystyczne

 

W planie lekcji zajęcia muzyczne i plastyczne

„W edukacji artystycznej zawsze jest pewien moment,
kiedy uczeń konfrontuje się z własnym dziełem.”

/Ch. Lindenberg, Sztuka wychowania bez lęku/

Spotkanie się dziecka ze swoim dziełem jest namacalnym faktem osadzonym w konkretnym czasie i właściwym mu kontekście. Dzieło dowodzi o wykonanej pracy (zorganizowanym działaniu) i stanowi efekt twórczego procesu. U małych dzieci proces ten jest nieświadomy, dziecko działa „ot tak, po prostu!”, sam cel jest na dalszym planie. Przychodzi jednak taki moment, kiedy dziecko spotyka się z wytworem własnej pracy i nierzadko jest zdumione tym, czego dokonało.

 Zadowolenie jest tym większe, im większy wysiłek został włożony w jego powstawanie. Budzi się nie tylko poczucie sprawstwa, ale też zachwyt nad tym, czego może dokonać człowiek. Jeśli efekt tej intensywnej pracy może dodatkowo być użyteczny, a nie tylko piękny, wytwór zaczyna służyć innym. W szkolnej świetlicy większość zabawek jest wykonana przez starszych uczniów. Nieprzypadkowo te przedmioty są przeznaczone do wspólnego użytku. Młodsze dzieci, które przychodzą do naszej szkoły, mając możliwość obcowania z wytworami wykonanymi przez starszych uczniów lub nauczyciela, mogą odczuć sens działań, z którymi przyjdzie im się zmierzyć w przyszłości. Spotkanie z dziełem starszego kolegi/koleżanki osadza młodsze dziecko w czasie i wskazuje mu cel, drogę rozwoju. Odbywa się to bez zbędnego tłumaczenia. Dziecko przeczuwa, że kiedyś samo będzie potrafiło stworzyć coś równie pięknego, a to czego uczy się na danym etapie ma je przygotować do kolejnych, coraz trudniejszych wyzwań. Prowadzenie w ten sposób nauczania wspiera wewnętrzną motywację dziecka i rozwija w nim szacunek i podziw nie tylko do wytworów ludzkiej pracy, ale i do drugiego człowieka, który je tworzy.

 

W szkole prowadzimy regularne lekcje

  • rysunku
  • kaligrafii,
  • malowania farbami mineralnymi,
  • gry na instrumencie (od klasy I nauka gry na flecie, w klasie II dochodzi nauka gry na dzwonkach),
  • stolarstwa,
  • pracy z gliną,
  • prac ręcznych: tkanie, szycie, filcowanie,
  • kulinarne,
  • tańca z elementami baletu.

 

Zajęcia artystyczne
Szkolny teatr

Teatr to jedna z form edukacji artystyczno-wychowawczej, którą prowadzimy w „Macierzance” w ramach lekcji – w czasie przeznaczonym na naukę. Dlaczego nie traktujemy tego przedsięwzięcia jako dodatkowej aktywności? W czym upatrujemy wartość edukacji poprzez sztukę? Przedstawienie choćby prostej sztuki teatralnej wymaga rzetelnej pracy i zaangażowania. Dlatego odpowiednio wcześniej wprowadzamy elementy przedstawienia do lekcji, wówczas każde z dzieci ma możliwość wzięcia udziału
w przygotowaniach poszczególnych etapów przedstawienia. 

Fragmenty tekstów uczniowie ćwiczą kilka tygodni wcześniej podczas części rytmicznej lekcji, początkowo nie wiedząc o tym,
że uczą się poszczególnych ról postaci, układów choreograficznych itd.

Dzięki temu każdy z uczniów zna wszystkie kwestie, a przypisane dzieciom role w kolejnym etapie przygotowań, odpowiadają ich własnym preferencjom. Kiedy rozpoczynamy próby na scenie, okazuje się, że tekst recytowany podczas części rytmicznej jest rolą rycerza, a taniec i śpiewane podczas porannego powitania piosenki, rytmiczny układ z kijami, czy fragmenty poznanej legendy o wielkim bohaterze stanowią części poszczególnych scen przedstawienia. 

Element zaskoczenia, który towarzyszy dzieciom, kiedy odkrywają, że to czego ostatnio się nauczyły, składa się na przedstawienie sprawia,
że dostrzegają spójność wykonanej wcześniej pracy i wpływa to na ich zaangażowanie we wszystko co się w szkole dzieje. Nigdy nie wiadomo, jaka niespodzianka czeka na uczniów na koniec cyklu zajęć; w jakich sytuacjach to, czego się uczą może okazać się przydatne - bo zawsze jest przydatne. Wartością dodaną jest to, że uczniowie, zwykle onieśmieleni publicznymi występami, zaczynają swobodniej czuć się na scenie, zyskują również większą pewność siebie i łatwiej jest im otworzyć się na nowe doświadczenia.

Ważne jest nie tylko przygotowanie się uczniów – aktorów, do odgrywanej roli, ale również zadbanie o całą oprawę scenicznego dzieła – scenografię, choreografię, charakteryzację postaci, uszycie strojów lub lalek, oprawę muzyczną, zorganizowanie niezbędnych akcesoriów. Podczas zajęć artystycznych organizowanych na co dzień w szkole, tj. szycie, stolarstwo, zajęcia rytmiczno-taneczne, filcowanie, zajęcia ceramiczne, uczniowie przygotowują własnoręcznie większość przedmiotów, elementów dekoracji, które wykorzystujemy w przedstawieniu. 

Dzięki temu, że każde dziecko uczestniczy w przygotowaniach do inscenizacji, może poczuć się współtwórcą, a nie tylko aktorem opowiadającym czyjąś historię. 

Kiedy cel podejmowanych działań w ramach kilku różnych płaszczyzn aktywności jest spójny, zaangażowanie uczniów wzrasta i wytwarza się specyficzna relacja - emocjonalny związek z dziełem, dzięki któremu dziecko może w nieskrępowany sposób przeżyć to co robi i cieszyć się rezultatem swojej pracy.

Zajęcia teatralne oddziałują na sferę emocjonalną uczniów, sprzyjają kształtowaniu umiejętności komunikacyjnych oraz empatii. Wspólne bycie
i odgrywanie ról na scenie wymaga otwartości na drugiego człowieka, skłania do współpracy i sprawnej komunikacji. To ważne, gdyż jakość pracy całej grupy determinuje odbiór prezentowanego widzom spektaklu. 

Przy tej okazji dzieci zyskują wiele ważnych umiejętności i doskonalą swoje kompetencje językowe – uwrażliwiają się na słowo pisane i mówione, zwracają uwagę na walory ekspresyjne utworów literackich, zyskują większą świadomość kultury słownej, zwracają uwagę na przekazy pozawerbalne towarzyszące gestom, mimice twarzy, przyjmowanej postawie własnego ciała, za pomocą których wyraża się wiele emocji. Mają możliwość zrozumienia konsekwencji rożnych postaw i zachowań bohaterów. Poznają związki zachodzące w świecie przyrody i relacjach międzyludzkich. Będąc na scenie, mogą przezwyciężać własne słabości, wzmacniać swoją pewność siebie i zaistnieć – tym sposobem teatr służy nie tylko widzom, ale także jego twórcom. 

Przedstawienie samego spektaklu teatralnego jest zwieńczeniem ogromu pracy i wysiłku, który każdy z uczestników zajęć musiał włożyć w jego realizację – jest wielkim wydarzeniem, świętem. Taka edukacja ma naszym zdaniem głęboki sens i ogromną wartość.

 

Zajecia artystyczne
Rysunek form

Jeśli mówimy, że coś ma formę, zakłada to pewien konkret.
W czasach, kiedy powszechnie stykamy się z powierzchownością, formy mogą stanowić swego rodzaju kotwicę, pozwalającą nam się nie pogubić.
Formy geometryczne występują wszędzie w przyrodzie - wystarczy spojrzeć na muszlę ślimaka, na sposób ułożenia ziaren na tarczy słonecznika, płatek śniegu, wir wody spływającej z umywalki po wyjęciu korka.

Kiedy obserwuje się Wenus z Ziemi, można zauważyć, że planeta ta w przeciągu 16 lat kreśli na niebie formę przypominającą kształt gniazd nasiennych przekrojonego w poprzek jabłka- pięcioramienną gwiazdę.

Jak się to ma do faktu, że dzieci uczone są tygodniami kreślenia linii prostych i krzywych, spiral i okręgów? Dlaczego już na pierwszej lekcji w klasie pierwszej pojawia się rysunek linii prostej?

"Kiedy w dziele uwolnimy linię od jej roli określania rzeczy i sama staje się przedmiotem, jej własny wydźwięk nie jest osłabiony żadną poboczną funkcją i sama otrzymuje swoją własną wewnętrzną siłę."
(Kandinsky, 1914)

W pierwszych latach życia dziecko wyraża za pomocą linii to, co przeżywa. Tutaj często ważny jest sam akt rysowania. Kiedy obraz jest gotowy, odkłada się go na bok i zapomina o nim. Chodzi o linię samą w sobie, o widzialny ślad ruchu. Ruch ten, zanim zostanie przeniesiony na papier, powinny dzieci przeżyć całym ciałem. Poszczególne formy tworzone są kontrolowanym, płynnym, powtarzalnym ruchem ręki. Nie mogą być szkicowane.
Każda forma to nie po prostu linia, to przeniesiony na papier gest, który - w bardziej lub mniej uświadomiony sposób - wywiera na rysującego swoje działanie. Nie ma tu miejsca na przypadkowe ruchy, ruch ma być prowadzony płynnie i wymaga koncentracji. Jeśli rysunek się udaje, dziecko otrzymuje tym samym od razu informację zwrotną na temat swoich kompetencji, bez dodatkowych komentarzy z zewnątrz. 

Rysunek form w klasie pierwszej kształtuje umiejętności potrzebne nie tylko przy nauce pisania, ale i ułatwia poruszanie się w świecie cyfr.
W późniejszych klasach rysowanie form symetrycznych rozwija wyobraźnię i trenuje zdolność dostrzegania różnych stron w procesie rozwiązywania problemów. Wewnętrzne doznanie symetrii jest istotne dla fizycznego zdrowia człowieka. Rysunek form pozwala dziecku na lepszą orientację wewnątrz siebie. Wzmacnia siłę woli i kształtuje uczucia. Pozwala brać udział w lekcji głową, sercem i ręką.

W czwartej klasie rysunek form wzbogaca się o nowy element - formy przeplatane. Płynny ruch ręki ulega regularnemu przerywaniu, po czym zostaje podjęty na nowo. Do uczucia przyjemności, towarzyszącemu rytmicznemu ruchowi, dochodzi teraz moment konieczności świadomego przerwania tego ruchu w odpowiednim miejscu. Włącza się myślenie przyczynowo – skutkowe. Do instynktownego przeżycia ruchu dochodzi przebudzenie świadomości. Stosunek pomiędzy własnym Ja i światem zmienia się.

Późniejsze odręczne rysowanie figur geometrycznych nie jest niczym innym jak szukaniem i ukazywaniem relacji między formami.

 

PRZYJĄŁEM DO WIADOMOŚCI I ZGADZAM SIĘKorzystanie ze strony internetowej macierzanka.edu.pl oznacza akceptację warunków zawartych w polityce prywatności. W szczególności dotyczy to akceptacji przetwarzania i przechowywania danych osobowych zebranych za pomocą niniejszej Strony a wykorzystywanych w celach marketingowych i handlowych. Na tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych, profilowania reklam i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.

W przypadku braku akceptacji na powyższe (i zawarte w 'Polityce prywatności') zapisy, prosimy o niekorzystanie z tej Strony i natychmiastowe jej opuszczenie.