RADOŚĆ DZIAŁANIA

Wszelka aktywność daje nam dobre samopoczucie i satysfakcję, że potrafimy. Chcemy

nie tylko poznawać i oglądać świat, ale także zmieniać go, zostawiać w nim swój ślad.

Gdy dzieci wcielają się w role z baśni, grają na instrumentach, tkają na krośnie, szyją,

lepią w glinie, piłują, grabią liście, wspinają się na drzewa – zawsze ich żywiołem jest

aktywność. Instynktownie chcą współuczestniczyć, współdziałać we wszystkim, z czym

konfrontuje je życie, chcą zajmować się tymi sprawami i podejmować próby kształtowania

ich. Nie istnieje żadna inna, bardziej efektywna forma aktywności dla rozwoju u dziecka

takiej postawy wobec życia, niż wczesne obcowanie ze sztuką i działania artystyczne.

W ten sposób nabywa ono nawyku mobilizowania wszystkich sił duszy i rzucania na szalę

całego potencjału fizycznego, gdy idzie o rozwiązanie istotnego problemu – nie tylko dla

osiągnięcia sukcesu w postaci korzyści materialnych, lecz z racji tkwiących w nim

motywów czysto ludzkich. Tak powstają podwaliny dla umiejętności kultywowania

i rozwijania własnych zainteresowań – żeby działać i mieć radość z działania, żeby wieść

ciekawe i sensowne życie.